RSS

Friday, April 23, 2010

PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DI UPSI DARI PERSPEKTIF PENDIDIK


Sarimah Ismail -upsi

Memandangkan penggunaan ICT dalam proses P&P di UPSI agak baru, maka sudah pasti timbul pelbagai reaksi mengenai penggunaannya. Persepsi para pendidik ini perlu diketahui bagi memudahkan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) khasnya dan UPSI amnya untuk mengambil langkah-langkah yang difikirkan perlu agar proses P&P berasaskan ICT dalam matematik dan sains dapat berjalan dengan lancar dan berjaya mencapai objektif yang ditetapkan.

Program Komputer di Sekolah-Sekolah
KPM telah melancarkan program komputer di sekolah-sekolah dalam 3 peringkat. Peringkat pertama pembinaan makmal komputer bermula pada Mac 2000 melibatkan 18 buah sekolah di 6 buah negeri. Makmal tersebut dapat digunakan sepenuhnya oleh sekolah-sekolah tersebut pada November 2000.

• Peringkat kedua bermula November 2000 di mana 2400 sekolah terpilih.

• Makmal komputer telah beroperasi keseluruhannya pada November 2001.

• Peringkat ketiga bermula November 2001 dan siap pada suku ketiga 2002.

• Tujuannya adalah untuk memperkenalkan budaya celik komputer di kalangan pelajar dan tenaga pengajar di samping mengurangkan jurang digital di antara pelajar di sekolah bandar dan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk membuat persiapan bagi sekolah-sekolah tersebut mencapai status Sekolah Bestari.

1 comments:

hooyupee said...

ICT membuat p & p lebih rancak dan menarik.
Tetapi ia harus dikawal. Jangan biar CD atau vedeo berputar, guru menatap masalah fesyen...

Post a Comment